Sectie Transculturele Psychiatrie

Eind 2001 heeft een groep psychiaters met belangstelling in de transculturele psychiatrie het initiatief genomen tot oprichting van de Sectie Transculturele Psychiatrie. Ze hadden hiermee de bedoeling dit vakgebied meer te verbreiden.

Eerste bestuur Sectie Transculturele Psychiatrie
De eerste bestuursleden op 4 april 2002 in Groningen: v.l.n.r. Frank Kortmann(destijds vice-voorzitter), Marjolein van Duyl (destijds bestuurslid), Ferdinand Thung (overleden in 2005, medeoprichter), Pim Scholte (destijds penningmeester), Hans Rohlof (destijds secretaris)

In de loop van 2002 heeft de sectie, na vaststelling van een beleidsplan door de leden, aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie gevraagd om erkenning als officiële sectie van de vereniging. Tevens is het bestuur van de sectie samengesteld. De officiële erkenning door het bestuur van de NVvP heeft in juli 2003 plaatsgevonden.

In het beleidsplan van de sectie staat als algemene doelstelling: het bevorderen van psychiatrie die rekening houdt met de culturele diversiteit en de migratiegeschiedenis van patiënten, en het stimuleren van onderzoek hiernaar. De sectie wil dit bereiken door deskundigheidsbevordering via congressen en studiedagen, de eigen nieuwsbrief, bevordering van wetenschappelijk onderzoek, contact leggen tussen vakgenoten met dezelfde wetenschappelijke interesse, en het functioneren als pressiegroep om het vakgebied op diverse agenda’s te laten belanden. Ook streeft de sectie naar toestroom van meer psychiaters uit minderheidsgroeperingen en tracht de sectie de ‘mental health’ in ontwikkelingslanden te bevorderen. Tenslotte zijn er contacten met andere nationale en internationale organisaties.

In 2003 is een definitief beleidsplan door de leden van de sectie vastgesteld.

Achtergronden eerste bestuur

Er staan meer berichten van de sectie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, te vinden bij “Afdelingen”, Transculturele Psychiatrie.