Privé-praktijk

Behandeling

Dr. Hans (J.G.B.M.) Rohlof is een ervaren vrijgevestigde psychiater en psychotherapeut. Hij is voor beide functies geregistreerd. Hij behandelt de bij hem aangemelde patiënten volgens de normen en richtlijnen die voorgeschreven worden door zijn beroepsorganisaties. Na een intake die meestal één of twee zittingen omvat zal hij tot een behandelvoorstel komen dat hij aan de patiënt voorlegt. Dit voorstel is eventueel op schrift te verkrijgen. De behandeling zal een van te voren min of meer afgesproken aantal zittingen duren. Hij heeft als psychotherapeutische oriëntatie de gedragstherapie, inclusief cognitieve varianten hiervan, en de directieve therapie, met de systeembehandeling. Eventueel kan medicatie voorgeschreven worden. Als specialiteit heeft hij de behandeling van depressies, trauma’s en angststoornissen, en de behandeling van hoogbegaafde mensen. Zo nodig kan behandeling in het Engels, Frans, Duits of Italiaans gegeven worden.

De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe aanmeldingen. De praktijk zal definitief gesloten worden op 1.1.2025. Behandelingen zijn uitsluitend tot die tijd mogelijk.

Er is samenwerking met andere behandelaren,  psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en sociaal psychiatrisch verpleegkundigen binnen het collectief ‘Transparant‘, gevestigd op de Herengracht te Leiden, en op het Rapenburg te Leiden. Op Rapenburg 26  te Leiden is de praktijk van Hans Rohlof gevestigd.

Beeldbellen

De mogelijkheid om een behandeling via beeldbellen te krijgen is aanwezig. Er wordt gebruik gemaakt van het medium Zoom. Maar ook via Teams of een andere vorm van beeldbellen kan de behandeling plaatsvinden. Behandelingen via beeldbellen worden normaal vergoed door de zorgverzekeraar.

Therapieland

De praktijk maakt gebruik van e-modules voor behandeling bij Therapieland. Hier kunnen online behandelmodules worden verricht. Ook kunnen hier vragenlijsten worden ingevuld.

Kosten

Sinds 1.1.2008 bestaan er contracten met de vijf grote koepels van zorgverzekeraars: Multizorg, Menzis, CZ/Delta Lloyd/OHRA, VGZ, en Achmea Zilveren Kruis. Ook is er een contract met DSW, met Friesland Verzekeringen, en met ASR (Ditzo). De kosten van verzekerden bij deze maatschappijen worden direct bij de maatschappijen ingediend, en worden volgens contract vergoed. Patiënten die bij deze maatschappijen verzekerd zijn hoeven voor de behandeling niets bij te betalen.

Uiteraard dienen patiënten er wel rekening mee te houden, dat zij bij een behandeling door een specialist, zoals een psychiater,  hun eigen risico moeten betalen aan de verzekering: dat is in 2023 voor het hele jaar € 385,-

Bij verzekerden van buitenlandse maatschappijen wordt bij henzelf een rekening ingediend, die gedeclareerd kan worden bij hun verzekering.

Zelfbetalers: patiënten die niet willen dat er een declaratie naar de verzekering wordt gestuurd, en de kosten van de behandeling zelf willen betalen worden zelfbetalers genoemd. Het tarief voor zelfbetalers is € 160,- per uur, € 120,- per drie kwartier en € 80,- per half uur.

No-show: als een afspraak niet wordt nagekomen of korter dan 24 uur van te voren zonder geldige reden wordt afgemeld, zal er een declaratie voor no-show naar de patiënt worden gestuurd. Dat is de helft van het uurstarief, dus € 80,- voor een uursafspraak, € 60,- voor een driekwartiersafspraak, en € 40,- voor een halfuursafspraak.

Lidmaatschappen

Dr. Rohlof is lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie en van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotraumatologie. Hij is ook geregistreerd Psychotraumatherapeut. Tevens is hij lid van enige internationale professionele organisaties: de Section Transcultural Psychiatry van de World Psychiatric Association, waar hij ook voorzitter (chair) van is geweest, de World Association of Cultural Psychiatry, waar hij in de Board en in de Executive Committee heeft gezeten tot 2022, en de European Society of Traumatic Stress Studies. Hij publiceert regelmatig in vakbladen. Hij zit in de Board of Editors van de internationale tijdschriften Transcultural Psychiatry en de World Cultural Psychiatry Research Review. Daarnaast is hij redacteur van het Nederlandse blad PsyXpert, een educatief blad voor psychotherapeuten.  Zie de lijst van publicaties.

Klachten en kwaliteitsstatuut

Uiteraard is het mogelijk dat de patiënt niet tevreden is met de behandeling. In eerste instantie is het dan aangewezen de klachten te bespreken met de behandelaar. Indien dit niet mogelijk is kan men zich richten tot de landelijke klachtencommissie van de zelfstandig gevestigde psychiaters, een afdeling van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie. Dit is een onafhankelijke commissie. Elke psychiater die aangesloten is bij deze vereniging dient inlichtingen te verschaffen over de procedure bij deze commissie. Bij geschillen kan men zich ook richten tot de landelijke geschillencommissie. Hans Rohlof is aansprakelijk te stellen voor schade die in de uitoefening van zijn beroep aan patiënten wordt toegebracht, en is daarvoor verzekerd, zowel voor de directe schade als voor de rechtsbijstand.

Dr. Hans Rohlof heeft een in 2016 erkend kwaliteitsstatuut voor zijn praktijk. Dat is in de praktijk in te zien.

Spoedgevallen

Bij spoedgevallen kan de patiënt altijd direct een beroep doen op zijn behandelaar. Voor vervanging tijdens vakanties is zorg gedragen. De vervanger, een collega-psychiater, staat dan vermeld op het antwoordapparaat (071-5145747). Ook is het mogelijk hiervoor de secretaresse van Transparant te bellen, 071-3030800, of 071-5125068.

2016-02-02 13.47.54

psychiater / psychotherapeut