Publications

List of publications Hans (J.G.B.M.) Rohlof

Last revision 01/12/2008
 1. J.G.B.M.Rohlof, P.H.Arends (1983). Admission, or not, in a psychiatric hospital. Poster presented at the VIIth World Congress of Psychiatry, 11-16 juli 1983, Wenen, Oostenrijk.
 2. J.G.B.M.Rohlof, R.E.Abraham (1991). The Influence of the Emergency Service of a ‘RIAGG’ on Psychiatric Admissions. Paper presented on the 2nd International Congress on Emergency Psychiatry, 3-5 april 1991, Amsterdam.
 3. J.G.B.M.Rohlof (1992). Enige aspecten van de hantering van psychosociale problemen van vluchtelingen door vrijwillige hulpverleners. Interne publicatie Stichting ‘Pharos’, Prins Hendrikkade 120, 1011 AM Amsterdam.
 4. J.G.B.M.Rohlof (1993). Psychiatrische diagnostiek bij vluchtelingen in Nederland. Interne publicatie Stichting ‘Pharos’, Prins Hendrikkade 120, 1011 AM Amsterdam.
 5. J.G.B.M.Rohlof (1993). Vluchtelingen, wat doen we ermee? Diagnostische en therapeutische adviezen voor de behandeling van vluchtelingen. Bewerking van een voordracht gehouden op 15.12.1993 te Zuidlaren. Interne publicatie Stichting ‘Pharos’, Prins Hendrikkade 120, 1011 AM Amsterdam.
 6. J.G.B.M.Rohlof (1994). Nieuwe inzichten en verwarring. Negende jaarlijkse bijeenkomst International Society for Traumatic Stress Studies. Phaxx, kwartaalschrift gezondheidszorg en vluchtelingen, nr. 1/1994.
 7. Hans Rohlof, Will de Jong en Koos van Essen (1994). Traumatische stress in Texas. Verslag van ‘the Ninth Annual Meeting of the International Society for Traumatic Stress Studies’, gehouden van 24 tot 27 october 1993 te San Antonio, Texas. Maandblad voor de Geestelijke Volksgezondheid, 49, 857-862.
 8. J.G.B.M.Rohlof. Making Treatment Decisions in Severe PTSD (1995). Poster presented on the Fourth European Conference on Traumatic Stress of the European Society for Traumatic Stress Studies, 7-11 mei 1995. Nederlandse vertaling
 9. Hans Rohlof (1995). Gevolgen van migratie trigger voor schizofrenie? Phaxx, kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, nr. 2/1995.
 10. J.G.B.M.Rohlof (1995). Behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen met psychofarmaca. Tijdschrift voor Psychiatrie, 37, 488-497. English version: Psychopharmacological treatment of traumatised refugees.
 11. J.G.B.M.Rohlof en A.Jasperse (1996). Cultuur, migratie en verlies. Poster gepresenteerd op het Lustrumcongres van de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie, 27-30 maart 1996.
 12. Hans Rohlof. De Cultural Formulation (1996).Interne publicatie.
 13. Hans Rohlof en Adriana Jasperse (1996). Gedwongen migratie, verlies en cultuur. Medische Antropologie, Tijdschrift over Gezondheid en Cultuur, 8, 78-86.
 14. Hans Rohlof, Julia Bala en Adeline van Waning (1996). Vluchtelingen en coping. Phaxx, kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, nr. 3/1996, 6-9.
 15. Hans Rohlof (1997). Één wereld, één taal? Transculturele psychiatrie en psychotherapie op het tiende wereldcongres psychiatrie, 23 tot 28 augustus 1996 in Madrid (Spanje). Tijdschrift voor Psychotherapie 23, 138-141.
 16. Mrs.J.Bala, Ph.D., J.Rohlof, M.D., Mrs.A.van Waning, M.D. Ph.D. (1997), Searching for Coping Alternatives: a Challenge for the Treatment. Paper presented on the Fifth European Conference on Traumatic Stress, Maastricht, 29 juni – 3 juli 1997.
 17. Hans Rohlof (1998). Behandelkeuze bij getraumatiseerde vluchtelingen. Phaxx, kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, nr 4/1998.
 18. J.G.B.M.Rohlof en E.J.J.M.Bloemen (1998), Asielzoekers en vluchtelingen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 53 (1998), 10, 976-979.
 19. J.G.B.M.Rohlof en J.E.J.M.Hovens (1998), Behandeling van ernstig getraumatiseerde vluchtelingen. In: B.P.R.Gersons en I.V.E.Carlier, Behandelingsstrategieën bij posttraumatische stress-stoornissen. Bohn Stafleu van Loghum, Houten/Diegem.
 20. Hans Rohlof en Harry van Tienhoven (1999). Kanttekeningen bij PTSS. Europese conferentie over getraumatiseerde vluchtelingen. Phaxx, kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, nr. 1/99.
 21. Hans Rohlof, Mia Groenenberg en Coen Blom (redactie) (1999). Vluchtelingen in de GGZ. Pharos, Utrecht. Eén van de hoofdstukken: Cultuur en ziektebeleving.
 22. Hans Rohlof (1999). Psychotrauma’s en hun invloed op de samenleving Phaxx, kwartaalblad gezondheidszorg en vluchtelingen, nr 2/99.
 23. Hans Rohlof (2000). betreft S.Weine. When history is a nightmare. Medische Antropologie, 12, 186-189. (eveneens in verkorte en bewerkte vorm in Phaxx 2000 verschenen)
 24. Hans Rohlof (2000). betreft S.O.Okpaku (ed.). Clinical methods in transcultural psychiatry. Medische Antropologie, 12, 360-362.
 25. E. Vloeberghs en H.Rohlof (2000). Praten of zwijgen over oorlogsherinneringen. Medische Antropologie, 12: 243-246.
 26. H.Rohlof en A.Jasperse (2000). Gedwongen migratie, verlies en cultuur. In: Wim Visser (red.) Rouwen door verlies door oorlogsgeweld. Icodo, Utrecht.
 27. Hans Rohlof (2001). Groepstherapie met getraumatiseerde vluchtelingen. Handboek Groepspsychotherapie, K4.1- K4.23, Bohn Stafleu van Loghum.
 28. Hans Rohlof (2001). Book review: B.Rothschild, the Body Remembers. ESTSS-bulletin, Volume 8 (2001), 1, 9.
 29. Hans Rohlof (2001). Betreft A. Laban Hinton (ed), Biocultural approaches to the emotions. Medische Antropologie, 13 (2001): 404- 406
 30. Hans Rohlof (2001). Betreft Wen-Shing Tseng, Handbook of Cultural Psychiatry. Medische Antropologie, 13 (2001), 427-428.
 31. Ria Borra, Rob van Dijk en Hans Rohlof (2002). Cultuur, classificatie en diagnose. Bohn, Stafleu van Loghum, Houten, 2002
 32. Hans Rohlof (2002). Betreft Dinesh Bhugra & Ray Cochrane, Psychiatry in multicultural Britain. Medische Antropologie, 14: 387-389
 33. Hans Rohlof (2003). Vluchtelingen, migratie en gezondheid. Deze website.
 34. Mario Braakman, Marian Mensinga, Hans Rohlof (red.) (2003). Culturen zonder muren. Mension, Badhoevedorp.
 35. Hans Rohlof (2003). Migratie en gezondheid bij vluchtelingen. In: Mario Braakman, Marian Mensinga, Hans Rohlof (red.). Culturen zonder muren. Mension, Badhoevedorp, 2003.
 36. Hans Rohlof en Samrad Ghane (2003). Het culturele interview. In: Rob van Dijk en Nuray Sönmez (red.). Cultuursensitief werken met DSM-IV. Mikado, Rotterdam.
 37. Hans Rohlof (2003). Betreft Guus van der Veer, Training couselors in areas of armed conflict within a community approach. Medische Antropologie, 15:438-439
 38. Hans Rohlof (2003). Betreft Tarik Yilmaz, Mitchell Weiss & A.Reicher-Rosller (eds), Cultural psychiatry: Euro-international perspectives. Medische antropologie, 15: 442-444.
 39. Hans Rohlof, Aziza Sbiti en Alexander Snijdewind (red.) (2004). Culturen zonder muren 2004. Samen werken op onbekend terrein. Mension, Badhoevedorp.
 40. Hans Rohlof (2004). Interculturele diagnostiek en verklaringsmodellen. In: Hans Rohlof, Aziza Sbiti en Alexander Snijdewind (red.). Culturen zonder muren. Mension, Badhoevedorp.
 41. Hans Rohlof (2004). Geven en nemen voor een effectieve behandeling. Verklaringsmodellen in de transculturele psychiatrie. Phaxx 1, 22-24.
 42. Hans Rohlof (2004). Multicultureel op Malta. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 59, 452-454. (42a. Sectie Transculturele Psychiatrie. Interview met Hans Rohlof (2004). De Psychiater, 3, 21.)
 43. Hans Rohlof (2004). The Cultural Interview in the Netherlands: the Cultural Formulation in your pocket. Lecture at WPA-symposium: ‘The Cultural Formulation: international perspectives’. New York, 30.4.2004.
 44. Hans Rohlof (2004). De cliënt en zijn eigen verhaal. In: Cor Hoffer: Een andere invalshoek. Het intercultureel spreekuur bij de GGZ Groep Europoort. Mikado, Rotterdam. Zie Mikado-website.
 45. J.G.B.M.Rohlof en W.F.Scholte (2005). Diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen. In: Gersons, B.P.R. & Olff, M. (red.) Behandelingsstrategieën bij Post-Traumatische Stress-stoornissen (tweede, herziene druk). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 46. Hans Rohlof, Rolf Schwarz & A. Snijdewind (red.) (2005). Culturen zonder Muren. Schizofrenie anders bekeken. Mension, Badhoevedorp.
 47. Hans Rohlof & Ton Haans (2005). Groepstherapie met vluchtelingen. Bohn, Stafleu, van Loghum, Houten. Zie de link voor inhoud en proefhoofdstuk.
 48. Hans Rohlof (2005). Verslaving en cultuur. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 60, 770-771.
 49. Hans Rohlof (2005). Gevolgen in de GGZ van de moord op Van Gogh. Cultuur, migratie, gezondheid, 2, 2, 34-38.
 50. Hans Rohlof (2005). Geweld in sociaal en historisch perspectief. Medische Antropologie, 17: 192-193.
 51. Hans Rohlof (2005). Betreft Joop de Jong (ed.). Trauma, war and violence. Medische Antropologie, 17: 312-313.
 52. Hans Rohlof (2006). Traumatische stress. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 61, 369-371.
 53. Hans Rohlof (2006). Betreffende H.Bot. Dialogue interpreting in mental health. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 61:779-781.
 54. Hans Rohlof (2006). Dwaalsporen. De Psychiater, 13, nr. 8, 27-29.
 55. Hans Rohlof (2007). Discriminatie en uitsluiting. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 62: 326-328.
 56. Hans Rohlof (2007). Bio-sketch (deze website)
 57. Hans Rohlof (2007). Betreffende Frank Kortmann. Transculturele psychiatrie. Medische Antropologie, 19:195-196.
 58. Hans Rohlof (2007). Verslag Marokko-reis.
 59. Hans Rohlof en Dorothé Thielen (2008). Verslag Wereldconferentie Transculturele Psychiatrie. Cultuur, Migratie en Gezondheid, 116-120.
 60. Hans Rohlof (2008). Betreft N.Nauta,&S.Ronner. Omgeleide projectielen op koers. Werken en leven met hoogbegaafdheid. Tijdschrift voor Psychiatrie, 451-452.
 61. Hans Rohlof (2008). Betreft A.G.Broek. De Terreur van Schaamte. Tijdschrift voor Psychiatrie, 484-485.
 62. Hans Rohlof (2008). Betreft W.Veling. Schizophrenia among ethnic minorities. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 860-862.
 63. Hans Rohlof (2008). The Cultural Interview in the Netherlands: The Cultural Formulation in Your Pocket. In: Juan E.Mezzich and Giovanni Caracci. Cultural Formulation. A Reader for Psychiatric Diagnosis. Jason Aranson, Lanham, U.S.A.
 64. Hans Rohlof (2008). Moroccan Women in the Netherlands in Psychotherapy. Siberian Gerald of Psychiatry and Addiction Psychiatry, 3 (50), 49-50.
 65. Hans Rohlof (2008). Studiereis naar Marokko. In: D.Oosterbaan, M.J.Stender & B. Geerling. Psychiatrie over de grens: Nederlandse GGZ projecten in ontwikkelingslanden. Free Musketeers, Zoetermeer.
 66. Hans Rohlof (2009). Etnisch gemengde huwelijken in de psychiatrische praktijk. Tijdschrift voor Psychiatrie, Supp 1, S64.
 67. Robert van Voren, Robert Keukens, Jos Poelmann, Agnes Kant, Ed Nijpels, Hans Rohlof (2009). Hoe ethisch is de Nederlandse psychiatrie? Tijdschrift voor Psychiatrie, Supp 1, S206.
 68. Hans Rohlof (2009). Betreft M.A. Hagenaars. The impact of dissociation on the development and maintenance of posttraumatic stress disorder. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, 415-417.
 69. Hans Rohlof en Simon Groen (2009). Het culturele interview, toepasbaar in de huisartsenpraktijk. Bijblijven, Tijdschrift Praktische Huisartsgeneeskunde, 2009-4, 38-43.
 70. Hans Rohlof, Jeroen W. Knipscheer & Rolf J.Kleber (2009). Use of the Cultural Formulation with Refugees. Transcultural Psychiatry, 46 (3): 487-505.
 71. Hans Rohlof (2010). De invloed van cultuur op diagnostiek: de cultural formulation of diagnosis nader geanalyseerd. Tijdschrift voor Psychiatrie, Supp 1, 83-84.
 72. Hans Rohlof (2010). Somatisatie bij vluchtelingen met en zonder ervaringen van marteling. Tijdschrift voor Psychiatrie, Supp 1, 219-220.
 73. Hans Rohlof en Simon Groen (2010). De Cultural Formulation of Diagnosis. In: Joop de Jong & Sjoerd Colijn. Handboek culturele psychiatrie en psychotherapie. De Tijdstroom, Utrecht.
 74. Interview met Hans Rohlof, door Frank van Wijck (2010). Succesvol congres met internationale aandacht voor een volwassen onderwerp. De Psychiater, 7, 14-15.
 75. Hans Rohlof, Simon Groen, Rob van Dijk, Richard Starmans (2010). Cultural formulation of diagnosis. Onderzoek en implementatie van een cultuursensitief instrument. Cultuur, Migratie, Gezondheid, 7: 76-87.
 76. Hans Rohlof (2011). Torture as a Cause for Somatization in Refugees with PTSD. European Journal of Psychotraumatology, Supp 1, 31.
 77. Hans Rohlof, Jeroen Knipscheer, Rolf Kleber (2011). Culture in the Diagnostics of Refugees. European Journal of Psychotraumatology, Supp1, 42.
 78. Hans Rohlof (2011). Psychosomatiek bij vluchtelingen. Psychologie en gezondheid, 39: 154-158.
 79. Hans Rohlof, Simon Groen, Rob van Dijk & Richard Starmans (2011). The influence of culture on diagnostics: analysis of the use of the cultural formulation of diagnosis. Abstract Book 15th World Congress of Psychiatry, Buenos Aires, 98-99.
 80. Hans Rohlof & Geert Smid (2012). Klinische diagnostiek. In: Vermetten, E., Kleber, R.J. & van der Hart, O. Handboek Posttraumatische stress stoornissen. pp 445-456. De Tijdstroom, Utrecht.
 81. Hans Rohlof & Huub Beijers (2012). Het culturele interview en de toepassing daarvan bij kinderen en jeugdigen. In: Yolanda te Poel, Diana Geraci, Jan van Driel & Paul Termaat: Interculturele Diagnostiek bij kinderen en jongeren. NVO, Zon-MW & Nip, Utrecht. pp 211- 243. Zie deze link.
 82. Hans Rohlof (2012). Voorwoord (9-11) In: van Dijk, R., Beijers, H., Groen, S. Het Culturele Interview. Deel 1 – Praktijkervaringen. Pharos, Utrecht
 83. Hans Rohlof (2012). Psychiatrische diagnostiek, het “Culturele Interview”en de DSM-5. Tijdschrift voor Psychiatrie, 54 (9): 819-821.
 84. Hans Rohlof (2013). Betreft F.Rhtamy. Traumaverwerking met vluchtelingen. Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 68 (1): 43-44.
 85. Hans Rohlof & Anne-Marie Ulman (2013). Cultural Psychiatry in Tel Aviv: How relevant! Israel Journal of Psychiatry, 50 (1): 68-69.
 86. American Psychiatric Association (2013). DSM-5. Member Committee on Gender and Cross-cultural Issues.

psychiater / psychotherapeut