Cultuur, Classificatie en Diagnose

Cultuur, classificatie en diagnose - kaft
Cultuur, classificatie en diagnose – kaft

Op 12 augustus 2002 is het boek ‘Cultuur, classificatie en diagnose’ verschenen.

De eindredactie van het boek is gedaan door Ria Borra, Rob van Dijk en Hans Rohlof.

Het boek wordt uitgegeven door Bohn Stafleu van Loghum.

Het voorwoord is van Arthur Kleinman, de befaamde Harvard-professor en schrijver van vele boeken en artikelen op het gebied van cultuur en psychiatrie.

In het boek staan drie algemene hoofdstukken over cultuur en diagnostiek, zeventien hoofstukken met uitgebreid beschreven casussen, waarbij de Cultural Formulation van de DSM-IV als leidraad wordt gebruikt, en een concluderend hoofdstuk. Zie ook de tekst achterflap en de hoofdstukindeling.

In een bijlage wordt ook het zogenaamde Culturele interview  gepresenteerd. Dat is ontworpen ten dienste van de Cultural Formulation.

Verkrijgbaar bij elke boekhandel.
265 bladzijden.
Prijs: € 32,50

Van links naar rechts Arthur Kleinman, mw. Joan Kleinman, Hans Rohlof, Rob van Dijk, Ria Borra
Van links naar rechts Arthur Kleinman, mw. Joan Kleinman, Hans Rohlof, Rob van Dijk, Ria Borra

 


Tekst van de achterflap

Cultuur, classificatie en diagnose - achterflap
Cultuur, classificatie en diagnose – achterflap

Verscholen in een van de bijlagen van de DSM-IV treft men de Cultural Formulation of Diagnosis aan. Doel van dit model, ontwikkeld door een groep transcultureel-psychiaters en antropologen in de Verenigde Staten, is de psychiatrische diagnostiek cultureel-sensitiever te maken.

Volgens de samenstellers van dit boek krijgt het model in Nederland ten onrechte weinig aandacht. Gezien de toenemende culturele en etnische diversiteit van de Nederlandse bevolking is een meer cultureel-sensitieve diagnostiek immers noodzakelijk voor een toegankelijke geestelijke gezondheidszorg. Met de publicatie van Cultuur, classificatie en diagnose willen zij de mogelijkheden die de Cultural Formulation of Diagnosis hiertoe biedt meer bekendheid geven en aantonen.
De Cultural Formulation of Diagnosis blijkt een werkmodel te zijn dat zeer behulpzaam is bij het analyseren van de complexe interculturele processen in de diagnostiek en hulpverlening.

In dit boek komen, na enkele inleidende hoofdstukken over de transculturele diagnostiek, twintig hulpverleners aan het woord die de bruikbaarheid van de Cultural Formulation of Diagnosis aan de hand van een casus uit hun eigen psychiatrische praktijk toetsen. Zowel allochtone als autochtone minderheidsgroepen komen aan bod. De reeks casussen biedt een afspiegeling van de uiteeenlopende cliëntentypen die zich melden bij de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.


Hoofdstukken en schrijvers
‘Cultuur, classificatie en diagnose’
Onder redactie van
Ria Borra, Rob van Dijk en Hans Rohlof

 1. Diagnose en classificatie. Ria Borra
 2. Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders (DSM). Ria Borra
 3. Transculturele diagnostiek. Ria Borra
 4. ‘Ik ben een trotse Boslandcreool uit Suriname’. Een Surinaamse man met een winti-probleem en schizofrenie. Migalda Sarucco
 5. Een ‘wounded healer’. Een Surinaamse man met een alcoholverslaving. Joop de Jong
 6. Is een klassieke religieuze twist in een etnische context anders dan in een autochtone? Een Surinaamse man met depressieve klachten en slaapproblemen. Erick Filemon
 7. Srebrenica en het identiteitsverlies van een Bosnische vluchteling. Een Bosnische man met een posttraumatische stress-stoornis. Mario Braakman
 8. De wrake Gods. Posttraumatische stressklachten bij een lesbische autochtone vrouw met een gereformeerde achtergrond. Pauline Beusekamp
 9. ‘Hebt gij ook eene roeping gehad?’ Een autochtone jongen met een kortdurende psychose. Erry Pieters-Korteweg.
 10. In de ban van een onbekende vrouw. Depressie en betovering bij een Marokkaanse man. Marleen Dekker
 11. Van je familie moet je het hebben… Een Ghanese vrouw met recidiverende psychosen. Peter Ventevogel en Pim Scholte
 12. Ubah, een zestienjarige alleenstaande asielzoekster. Een Somalisch meisje met een posttraumatische stress-stoornis. Victor Kouratovsky
 13. Het verhaal van de krokodil en de zondaar. Een Angolese asielzoeker met een posttraumatische stress-stoornis en een depressie op zoek naar veiligheid. Boris Drozdek en Jan Persoon
 14. Een strijdbaar zwart jongetje in vredestijd. Een twaalfjarige Kongolese jongen met een psychose of een posttraumatische stress-stoornis. Nellieke de Koning
 15. Ubuntu: ‘You are what you are through other people’. Depressie en identiteisproblemen bij een geëmigreerde zwarte Zuid-Afrikaanse vrouw. Raymond Verboom
 16. ‘Een zoete tong haalt de slang uit zijn hol’. Depressie bij een Turkse man met familieproblemen. Ria Borra
 17. Cultureel stigma en stille strijd. Een Turks-Koerdische vrouw met een depressie na een traumatische gebeurtenis. Assefa Negash
 18. Verlies en vrijheid. Traumatisering en identiteitsproblematiek bij een Iraanse vluchteling. Mia Groenenberg
 19. Een kapokboom of een Indische eik? Een 65-jarige Indische man met depressieve klachten. Ferdinand Thung
 20. De strijd tussen goed en kwaad. Een Cambodjaanse man met een posttraumatische stress-stoornis. Hans Rohlof en Noa Loevy.
 21. Cultural Formulation of Diagnosis: een uitdagende werkwijze. Rob van Dijk, Ria Borra en Hans Rohlof.

Bijlagen:

 1. Cultural Formulation of Diagnosis
 2. Het culturele interview (Nederlandse en Engelse versie)
 3. Casusbeschrijvingen in Culture, Medicine and Psychiatry
 • De auteurs

Verslag van de studiedag die op 06-02-2003 heeft plaatsgevonden naar aanleiding van het boek.

Prof Roberto Lewis Fernandez van de Columbia University aan het woord op de studiedag
Prof Roberto Lewis Fernandez van de Columbia University aan het woord op de studiedag

In het kader van het Interculturalisatie-actieplan van GGZ Nederland organiseerde MIKADO in samenwerking met de Sectie Transculturele Psychiatrie van de NVvP op 6 februari 2003 een invitational conferentie met als thema de Cultural Formulation of Diagnosis.

De cultuursensitiviteit van de DSM-IV classificatie is een terugkerend onderwerp in de literatuur de dagelijkse hulpverleningspraktijk. Terugkerende kritiek is dat de classificatie vooral de waarden en normen van de westerse samenleving weerspiegeld.

In de Verenigde Staten is in de negentiger jaren door psychiaters en antropologen de Cultural Formulation of Diagnosis ontwikkeld als aanvullend perspectief op de DSM-IV. Doel was de sensitiviteit daarvan te vergroten. De Cultural Formulation of Diagnosis is opgenomen in een van de vele bijlagen van de DSM IV en leidt sindsdien een sluimerend bestaan. Onlangs is bij Bohn Stafleu en Van Loghum Cultuur, classificatie en diagnose. Cultuursensitief werken met DSM IV (R. Borra e.a. red., 2002) verschenen, waarin aan de hand van casuïstiek een beeld gegeven wordt van de mogelijkheden van de Cultural Formulation of Diagnosis. Deze publicatie vormde mede aanleiding tot de conferentie.

De conferentie richtte zich op professionals in de geestelijke gezondheidszorg en had ten doel de Cultural Formulation of Diagnosis (CFD) meer bekendheid te geven in Nederland.