Cultuur, classificatie en diagnose team

Van links naar rechts Arthur Kleinman, mw. Joan Kleinman, Hans Rohlof, Rob van Dijk, Ria Borra

Cultuur, classificatie en diagnose team

Van links naar rechts Arthur Kleinman, mw. Joan Kleinman, Hans Rohlof, Rob van Dijk, Ria Borra