Het Culturele Interview

Hans Rohlof, Noa Loevy, Lineke Sassen & Stephanie Helmich

Het Cultureel Interview is ontworpen teneinde culturele informatie te verkrijgen van een cliënt. Aan het eind ervan is het mogelijk een Cultural Formulation van de cliënt te schrijven.

Het interview duurt tussen één en anderhalf uur, en kan uitgevoerd worden door betrekkelijke leken.

In zijn oorspronkelijke vorm is het in 2000 ontworpen door Noa Loevy en Lineke Sassen, die stagiaires psychologie waren in Centrum ’45-de Vonk (centrum voor de behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen) in Noordwijkerhout. Hans Rohlof, psychiater, was hun kritische supervisor. Hans Rohlof en Stephanie Helmich, stagiaire psychologie, creëerden in 2001 een tweede versie van het interview, en vertaalden het in het Engels (met speciale dank aan de partner van Stephanie, die Engels als moedertaal heeft).

Het copyright blijft bij de auteurs. Dat is niet bedoeld om wetenschappelijke vooruitgang tegen te houden of om geld te verdienen, maar om in contact te blijven met gebruikers van het interview. Iedereen die het interview wil gebruiken kan een e-mail sturen naar de eerste auteur, en toestemming vragen het te gebruiken. Op zo’n manier houden we contact met alle gebruikers, en kunnen we eventueel afspraken maken voor wetenschappelijk onderzoek. Ook kunnen verbeteringen en veranderingen voorgesteld worden. In de toekomst worden wijzigingen in het interview gepubliceerd op deze webpagina.

Om een indruk van het interview te krijgen, volgt hier de eerste pagina. Het interview is zes pagina’s lang. het complete interview is gepubliceerd in het boek: Cultuur, classificatie en diagnose (2002, Bohn Stafleu van Loghum, Houten).

Het interview

Samenvatting anamnese en ziekte geschiedenis

Wordt uit het dossier ingevuld voorafgaand aan het gesprek.

 1. Biografie (persoonlijke en sociale gegevens)
 2. Geschiedenis van de huidige klachten
 3. Eerdere behandelingen
 4. Psychiatrische stoornissen in de familie
 5. Beloop van ziekte

Introductie

Doel: Uitleg en toonzetting van het interview
“Naar onze kliniek/polikliniek komen mensen uit allerlei landen. In ieder land en in iedere cultuur heeft men zijn eigen manier van leven. Dit merk je eigenlijk pas echt als j eigen land verlaat en in een ander vreemd land gaat wonen. Mensen zien er anders uit, praten een andere taal, gedragen en uiten zich op een andere manier. Soms kunnen we het gevoel krijgen niet begrepen te worden. Heeft U dat gevoel wel eens gehad? (Bij ja: kort laten vertellen. “De bedoeling is dat we het verder gaan bespreken in dit interview”. Bij nee: “misschien begrijpt u wat ik bedoel als we er straks over praten.”) Communicatieproblemen ontstaan onder andere door gebrek aan kennis van culturele verschillen. Omdat we u hier zo goed mogelijk willen helpen, is het van belang dat wij iets te weten over uw eigen land of cultuur. Dus wat uw leefgewoontes zijn, welke belangrijke feestdagen er voor u zijn, wat ziek zijn voor u betekent…enz. Ik ga u nu een paar vragen stellen over uw cultuur en uw klachten.”

A. Culturele identiteit van het individu

 • Wat is uw moedertaal?
 • Welke taal spreekt u thuis? Met vrienden? In uw dromen?
 • Welke taal/ talen spreekt u nog meer?
 • Hoe goed is uw beheersing van de Nederlandse taal? Hoe is het voor u om Nederlands te moeten spreken? Zorgt het wel eens voor problemen?
 • Tot welke etnische groep behoort u officieel? Voelt u zich ook tot deze etnische groep behoren, of een ander? Verandert dat wel eens? (Bijv. voelt u zich altijd ….. of ook iets anders)
 • Mist u mensen die dezelfde culturele achtergrond als u hebben? (Als ja:) Leg uit/ Waarom ?
 • Wat zijn voor u de belangrijkste zaken uit uw cultuur? (Bijv. familiestructuur, normen en waarden, feestdagen, geloof…)
 • Heeft u kinderen?
 • (Indien kinderen aanwezig)Voedt u uw kinderen hetzelfde op als u zelf bent opgevoed, volgens uw eigen cultuur of is dat veranderd? Leg uit.
 • (Als er geen kinderen zijn) Zou u uw kinderen op dezelfde manier opvoeden als u bent opgevoed, volgens uw eigen cultuur? Leg uit.
 • In hoeverre kunt u in Nederland te leven volgens uit uw eigen cultuur?
 • Wat zijn zaken uit uw eigen cultuur die u hinderen of die u minder prettig vindt?
 • Voelt u zich betrokken bij de Nederlandse cultuur ( bijv. gaat u vaak met Nederlanders om, gaat u naar Nederlandse evenementen, leest u Nederlandse boeken, heeft u interesse hoe de Nederlandse maatschappij werkt, neemt u zaken over uit de Nederlandse cultuur…).?
 • Zo ja, wat zijn zaken in de Nederlandse cultuur die u goed vindt, en wat de zaken die u hinderen?