Sectie Transculturele Psychiatrie

Eind 2001 heeft een groep psychiaters met belangstelling in de transculturele psychiatrie het initiatief genomen tot oprichting van de Sectie Transculturele Psychiatrie. Ze hadden hiermee de bedoeling dit vakgebied meer te verbreiden.

Eerste bestuur Sectie Transculturele Psychiatrie
De eerste bestuursleden op 4 april 2002 in Groningen: v.l.n.r. Frank Kortmann(destijds vice-voorzitter), Marjolein van Duyl (destijds bestuurslid), Ferdinand Thung (overleden in 2005, medeoprichter), Pim Scholte (destijds penningmeester), Hans Rohlof (destijds secretaris)

In de loop van 2002 heeft de sectie, na vaststelling van een beleidsplan door de leden, aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie gevraagd om erkenning als officiële sectie van de vereniging. Tevens is het bestuur van de sectie samengesteld. De officiële erkenning door het bestuur van de NVvP heeft in juli 2003 plaatsgevonden.

In het beleidsplan van de sectie staat als algemene doelstelling: het bevorderen van psychiatrie die rekening houdt met de culturele diversiteit en de migratiegeschiedenis van patiënten, en het stimuleren van onderzoek hiernaar. De sectie wil dit bereiken door deskundigheidsbevordering via congressen en studiedagen, de eigen nieuwsbrief, bevordering van wetenschappelijk onderzoek, contact leggen tussen vakgenoten met dezelfde wetenschappelijke interesse, en het functioneren als pressiegroep om het vakgebied op diverse agenda’s te laten belanden. Ook streeft de sectie naar toestroom van meer psychiaters uit minderheidsgroeperingen en tracht de sectie de ‘mental health’ in ontwikkelingslanden te bevorderen. Tenslotte zijn er contacten met andere nationale en internationale organisaties.

In 2003 is een definitief beleidsplan door de leden van de sectie vastgesteld.

Achtergronden eerste bestuur
Prof.dr. J.V.T.M. de Jong, psychiater, voorzitter. Joop de Jong behoeft nauwelijks introductie. Hij is hoogleraar geestelijke gezondheidszorg en cultuur aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Ook is hij directeur van TPO (Transcultural Psychosocial Organization), een internationale NGO die psychosociale en geestelijke gezondheidszorgprogamma’s uitvoert in (post-) conflict gebieden in Afrika, Azië en Europa. In Nederland voert TPO verschillende epidemiologische onderzoeken uit onder immigranten en asielzoekers. Tevens werkt hij part-time als transcultureel psychiater bij GGZ Buitenamstel in Amsterdam. Hij publiceert op het gebied van de transculturele psychiatrie en psychotherapie, public mental health, epidemiologie en psychiatrische antropologie.

Prof.dr. F.A.M. Kortmann, psychiater, vice-voorzitter. Frank Kortmann is waarschijnlijk ook bij iedereen bekend. Hij was hoogleraar klinische psychiatrie in Nijmegen, en is nu deeltijdhoogleraar transculturele psychiatrie aldaar. Hij heeft veel geschreven over de transculturele psychiatrie in al zijn facetten, en begeleidt nu projecten in Derde-Wereld-landen.

J.G.B.M. Rohlof, psychiater, secretaris. Hans Rohlof is hoofd poli- en dagkliniek op Centrum ’45-de Vonk te Noordwijkerhout, een behandelafdeling voor getraumatiseerde vluchtelingen, en tevens behandelcoördinator van de Vonk-Amsterdam. Daarnaast is hij plaatsvervangend opleider psychotherapie. Hij publiceerde artikelen en hoofdstukken over de diagnostiek en behandeling van getraumatiseerde vluchtelingen en was lid van de eindredactie van het boek ‘Vluchtelingen in de GGZ’ (Pharos, 1999).

P. Scholte, psychiater, penningmeester. Pim Scholte is werkzaam bij AMC/de Meren, Universiteit van Amsterdam. Hij is verbonden aan het Psychotrauma zorgprogramma, aandachtsgebied vluchtelingen en asielzoekers. Hij is betrokken bij de ontwikkeling van psychosociale interventies door Artsen Zonder Grenzen en War Child Nederland. Zijn promotie-onderzoek betreft een model voor psychosociale hulpverlening in de acute fase van humanitaire crises

Mw. M. Van Duyl, psychiater, lid. Marjolein van Duyl werkt op het CGG (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg) Winschoten in het ambulante volwassenenteam en is tevens aandachtfunctionaris asielzoekers. Tevens werkt ze aan promotieonderzoek naar bezetenheid, trauma en dissociatie in Uganda. Eerder werkte ze ruim vijf jaar als psychiater als hoofd van de afdeling Psychiatrie van de Mbarara University in Uganda en was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van psychiatrische en psychosociale zorgstructuren, kennis en beleid, aansluitend bij de lokaal aanwezige kaders.

E. Kwidama, psychiater, lid. Edsel Kwidama is als psychiater lid van de Raad van Bestuur van Parnassia en als zodanig betrokken bij management-aangelegenheden.

K. Kasi, psychiater, lid. Kesh Kasi is zelfstandig gevestigd psychiater in den Haag. Daarnaast is hij beëdigd gerechtelijk deskundige. Hij heeft geschreven over transculturele psychiatrie, en heeft vanmiddag een voordracht over transculturele psychiatrie in de zelfstandig-psychiatrische praktijk. Hij is van Surinaams-Hindoestaanse komaf.

R. van Dijk, medisch antropoloog, bijzonder lid. Rob van Dijk is werkzaam als consulent interculturele zaken van de Bavo RNO Groep, een GGZ instelling in Rotterdam. Verder is hij redacteur van het Belgisch-Nederlands tijdschrift Medische Antropologie. Sinds 1980 is hij als onderzoeker, projectleider en consulent werkzaam op het terrein van migratie en gezondheid.

Mw. N. Kaymaz, assistent-psychiater. Nil Kaymaz is werkzaam bij AMC ‘Vijverdal’ te Maastricht. Zij is lid geweest van het bestuur van de Subvereniging Assistenten Psychiatrie en is op persoonlijke kwaliteiten toegevoegd aan het bestuur van de sectie.

mw. A. Bols, assistent-psychiater, lid namens Subvereniging Assistenten Psychiatrie.

mw. L. Tuin, assistent-psychiater, lid namens Subvereniging Assistenten Psychiatrie

Er staan meer berichten van de sectie op de website van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, te vinden bij “Afdelingen”, Transculturele Psychiatrie.