Vluchtelingen in de GGZ

Vluchtelingen in de GGZ kleinIn deze publicatie hebben de auteurs (bijna allen medewerkers van Pharos) hun kennis en ervaring uit de dagelijkse praktijk van de hulpverlening en de visie die zij de afgelopen jaren hebben ontwikkeld, gebundeld in drieëntwintig hoofdstukken. Deze bieden een vrijwel compleet beeld van de geestelijke gezondheid van vluchtelingen en de zorg daarvoor.

De volgende onderwerpen komen aan de orde: achtergronden, juridische procedures, illegale vluchtelingen, cultuur en ziektebeleving, ‘coping’, gesprekstechnieken, tolken, overdracht en Vluchtelingen in de GGZemotionele betrokkenheid, aanmelding en intake, diagnostiek, sociaal-psychiatrische behandeling, psychopharmaca, psychotherapie, crisisinterventie, somatisatie, gezinnen, kinderen, voormalige kindsoldaten, alleenstaande minderjarigen, seksueel geweld, terugkeer, lichaamsgerichte groepstherapie en ontspanningsoefeningen.

Het boek is bedoeld voor allen die zich beroepsmatig bezighouden met de behandeling van vluchtelingen in de geestelijke gezondheidszorg: psychologen, pedagogen, psychotherapeuten, psychiaters, verpleegkundigen, artsen en maatschappelijk werkers. Het kan ook gelden als kennismaking voor anderen die zich met vluchtelingen bezighouden, zoals medewerkers van VluchtelingenWerk.

‘Vluchtelingen in de GGZ’ is in 1999 uitgegeven door de Stichting Pharos te Utrecht. Het boek is geredigeerd door Hans Rohlof, Mia Groenenberg en Coen Blom, die destijds bij Pharos werkzaam waren. U kunt ‘Vluchtelingen in de GGZ’ hier bestellen…

Inhoud Vluchtelingen in de GGZ
In het boek staan bijdragen van een twintigtal auteurs, op één uitzondering na allen medewerkers van Pharos. Voor de inhoudsopgave zie hiernaast (u kunt de foto vergroten).

Het hoofdstuk over ‘Cultuur en ziektebeleving‘ is op deze site te vinden.

Uit de pers

leidt ook tot een helder beeld van de problematiek waarmee de asielzoeker in ons land te maken krijgt en van de verschillende gevolgen daarvan voor de geestelijke gezondheidszorg (ggd Nieuws, december 1999)

(een) uit de stroom van veelal uitstekende publicaties die Pharos uitbrengt. (Contouren 4/1999)